აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი

Main Article Content

N. Phaghava
Ts. Kadamadze
Kh. Chichileishvili

Abstract

The strong anthropogenic load on the natural complexes in the already difficult relief and climatic conditions of Adjara has caused disturbance of geo-ecological equilibrium and strong transformation of natural landscapes, which caused landslides, snowstorms, mudslides, soil erosion and others. These processes occur both in coastal and inland mountainous Adjara. 177 villages have been flooded in Adjara and 51 are in the landslide zone. Also, in Kobuleti and Khelvachauri regions some families changed their place of residence. Occasionally, there is a soil falling on the slope (Kobuleti region, village Chaisubani), causing houses to collapse. The main factors causing landslide processes need to be identified: the causes (rock movement, their stability due to equilibrium disturbance) and the contributing conditions (the set of events that contribute to the equilibrium disturbance).


After doing all of the above, we hope that in Adjara, ecosystems can be protected from degradation and contamination on the mountains and other massifs and the land resources can be utilized for agricultural purposes.

Keywords:
Landscapes, Geoecology
Published: Sep 19, 2020

Article Details

Section
Ecology of Landscape and Environmental Protection