ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი ფაქტორები ბათუმისა და ქობულეთის სანაპირო ზოლში

Main Article Content

T. Tabatadze
D. Baratashvili
N. Kedelidze
I. Nakashidze

Abstract

In the modern era, in the light of scientific and technological progress, transport and production are developing, new technologies are being introduced, the demand for natural resources is growing, which leads to a deterioration of the biosphere. It should be noted that in recent years, air pollution with exhaust gases containing various toxic compounds and threatening human health is of paramount importance. The study showed that The following pollutants in ambient air were exceeded in ambient air near Batumi Airport by the following pollutants: dust and sulfur dioxide. The following pollutants were exceeded in the ambient air on Mayakovsky Street in Batumi by the following pollutants: dust, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. The environmental condition in Kobuleti is not significantly different from the data in Batumi, and in the area adjacent to the terminal, the maximum concentration of dust was observed. Air pollution on the coast of Batumi and Kobuleti is one of the priority environmental problems in the transport sector, and appropriate measures are needed to solve it.

Keywords:
Air Pollution, Dust, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide
Published: Sep 19, 2020

Article Details

Section
Ecology of Landscape and Environmental Protection