შავი ზღვის სეისმური მოვლენები და მათი გეოეკოლოგიური საშიშროების ანალიზი

Main Article Content

M. Alphenidze
G. Karchava
E. Esebua
E. Petriashvili

Abstract

Considering the following issues: the geodynamic parameters of the Black Sea Basin, relief status, tendency to development, prediction, assimilation and protection conservation; There is fixated Geo-ecological effects of planetary seismic events, particularly negative effects on the Black Sea region Caucasus and Georgian sector, There is developed: Liquidation engineering measures for the negative effects of environmental impact caused by expected seismic events.

Keywords:
Seismic Events, Geoecology
Published: Sep 19, 2020

Article Details

Section
Ecology of Landscape and Environmental Protection